ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Οι μικροβιολογικές εξετάσεις συνδράμουν σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων και στην αποτελεσματική παρακολούθηση των ασθενών. Ενημερωθείτε για το είδος και των εύρος των εξετάσεων που εκτελεί το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο μας.

 
  • Πλήρης Αιματολογικός Έλεγχος
  • Πλήρης Βιοχημικός Έλεγχος
  • Πλήρης Μικροβιολογικός Έλεγχος
  • Ανοσολογικές Εξετάσεις
  • Ορμονολογικές Εξετάσεις
  • Προσδιορισμός Καρκινικών Δεικτών
  • Έλεγχος Αιμόστασης
  • Κυτταρογενετικής – Μοριακής Γενετικής

Πλήρης Αιματολογικός Έλεγχος

Είναι ίσως η πιο σημαντική εξέταση αίματος, αφού τα ευρήματα της δίνουν πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την κατάσταση και την εικόνα της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

Ομάδα Αίματος

Παράγοντας Ρέζους

Έμμεσος Coobs

Λευκά και τύπος WBC

Αριθμός Λευκών

Μονοκύτταρα - Λεμφοκύτταρα

Πολυμορφοπύρηνα Ηωσινόφιλα

Πολυμορφοπύρηνα Βασεόφιλα

Πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα

Ερυθροκυτταρικοί δείκτες

Αριθμός Ερυθρών

Αιμοσφαιρίνη

Αιματοκρίτης

MCH

Hb MSHC

Hb RDW

Δείκτες Αιμοπεταλίων PCT

Αριθμός Αιμοπεταλίων PLT

MPV

RDW

Εύρος Κατανομής PLT

Ταχύτητα καθίζησης Ερυθρών

Τεστ Δρεπανώσεως

Εμβρυική Αιμοσφαιρίνη

Ωσμωτική αντίσταση Ερυθρών

Αρχή
 

Πλήρης Βιοχημικός Έλεγχος

Πέρα από τις κλασσικές βιοχημικές (σάκχαρο, ουρία, χοληστερίνη, κ.λ.π.) εξετάσεις και ένζυμα διενεργούνται:

Clearance κρεατινίνης

Αποπρωτεΐνες (apo-A, apo-B)

Λιποπρωτεΐνη Lp(a)

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HBA1C)

Ιονισμένο ασβέστιο

Ηλεκτροφορήσεις (Hb, λευκωμάτων αίματος και ούρων, λιποπρωτεϊνών)

VMA ή υδροξυπρολίνη ούρων

CK-MB

Τροπονίνη

Μυοσφαιρίνη

Σιδηροδεσμευτική ικανότητα σιδήρου

Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης (ACE ή SACE)

Αλδολάση

Όξινη- προστατ. φωσφατάση (με συνεννόηση) και αμμωνία

Αλδολάση (Αldolase, ADL)

Αλβουμίνη Oρού (ALB)

Aμινοτρανσφεράση Ασπαρτική (AST, SGOT)

Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης (ALT, SGPT)

Αμυλάση (Amylase, AMS): Aυξημένες τιμές δείχνουν Παγκρεατίτιδα

Γαλακτική Δεϋδρογενάση LDH + Ισοένζυμα

Γάμμα Γλουταμυλική Τρανσπεπτιδάση γ-GT,ήGGT

Γλυκόζη (σάκχαρο) αίματος (GLU)

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης

Κρεατινική Κινάση (CK)

Κρεατινική Φωσφοκινάση (CPK)

Κρεατική Φωσφοκινάση MB

Κρεατινίνη αίματος (CRE)

Λιπάση Ορού (LPS)

Ολική δεσμευτική ικανότητα Σιδήρου (TIBC)

Ουρία αίματος (URE)

Ουρικό Οξύ ορού (URCA)

Tριγλυκερίδια Ορού (ΤRI)

Φερριτίνη oρού (FER)

Φωσφατάση Όξινη Ολική (ACP)

Φωσφατάση Οξινη Προστατική Ορού

Χολερυθρίνη Ορού Ολική (ΤΒL)

Χολερυθρίνη Ορού Αμεση (DBL)

Χολερυθρίνη Ορού Εμμεση (ΙΒL)

Χολινεστεράση Ορού (Cholinesterase)

Χοληστερόλη Ορού (Cholesterol)

Χοληστερόλη LDL

Αρχή
 

Πλήρης Μικροβιολογικός Έλεγχος

Ο μικροβιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει:

Γενικός, μικροβιολογικός, βιοχημικός και κυτταρολογικός έλεγχος ούρων.

Μέτρηση λευκώματος.

Έλεγχος για λεύκωμα Bence Jones..

Γενικές καλλιέργειες όλων των βιολογικών υλικών (αίματος, ούρων, κοπράνων, πτυέλων, Ε.Ν.Υ., αρθρικού, κολπικού, κ.λ.π.), χειρουργικών υλικών και χώρων.

Έλεγχος κολπικών για χλαμύδια-μυκοπλάσματα.

Καλλιέργεια βιολογικών υλικών και άμεση εξέταση για μυκοβακτηρίδια TBC.

Γενική εξέταση βιολογικών υγρών και εκκριμμάτων (Ε.Ν.Υ., αρθρικού, πλευριτικού, σπέρματος, κ.λ.π.)

Έλεγχος άμεσο και καλλιέργεια) βλαβών δέρματος, ονύχων, τριχών για μύκητες.

Έλεγχος για κλωστηρίδιο Difficille και αιμοσφαιρίνη κοπράνων.

Παρασιτολογική κοπράνων (αμοιβάδες, λάμβλιες, σκώληκες, κ.λ.π.).

Αρχή
 

Ανοσολογικές Εξετάσεις

Στις ανοσολογικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

Οροδιαγνωστικές εξετάσεις (ASTO, Widal, Wright, Monotest, κ.λ.π.).

Ανοσοσφαιρίνες ( A,G,M,E και άλυσος), συμπλήρωμα(C3, C4).

Αντισώματα έναντι Ιών (ερυθράς, CMV, E.B., έρπητα I και II), παρασίτων (τοξοπλάσματος, εχινοκόκκου, αμοιβάδας, Leismania).

CRP και Ratest (ποιοτικά και ποσοτικά).

Aντιγόνo Ιστοσυμβατότητας HLAB27: Χρησιμοποιείται γιά διάγνωση της Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδος

(Νόσος Marie Strumbell - Bechterew)

Αντιπυρηνικός Παράγων (ANF-Antinuclear Factor)

Αντισώματα DNA-DS Διπλής Eλικος (Double-Stranded, Native, High Avidity)

Αντισώματα DNA-SS Μονής Ελικας (Denatured, Low Avidity, a-d-DNA)

Αντισώματα ANA (Αντιπυρηνικά, Antinuclear Antibodies)

Aντισώματα Eκχύλισης Πυρήνος (ENA-SM, Extractable Nuclear Antigen)

Aντισώματα Ριβονουκλεοπρωτείνης (ENA-RNP, Ribonucleoprotein)

Αντισώματα Αντιμιτοχονδριακά (AMA)

Αντισώματα Καρδιολιπίνης Ro (RoA)

Aντισώματα Καρδιολιπίνης La (LaA) (για μυοκαρδίτιδα)

C-Αντιδρώσα Πρωτείνη (CRP)

Πρωτείνες Oλικές (Λευκώματα) ορού

Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ορού SEPP

Ηλεκτροφόρηση Σφαιρινών ορού SEPS

Hλεκτροφόρηση Ανοσοσφαιρινών SEPIG

Κύτταρα Ερυθηματώδους Λύκου (LE Cell Test)

Κρυοσφαιρίνες Ορού (Serum Cryoglobulines)

Ρευματοειδής Παράγων, Ra Test, RF

Συμπλήρωμα, Κλάσμα C3

Συμπλήρωμα, Κλάσμα C4

Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών (ΤΚΕ)

Tίτλος Αντιστρεπτολυσίνης (ΑSTO)

SCL70

Anti-TPO

Αρχή
 

Ορμονολογικές Εξετάσεις

Aυξητική Ορμόνη Αίματος-Σωματο τροπίνη (STH)

Θυροξίνη Ολική Ορού (Thyroxine Total-T4)

Θυροξίνη Ελεύθερη Ορού (Thyroxine Free Serum - FT4)

Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH)

Παραθορμόνη Ορού (PTH)

Tριϊωδοθυρονίνη ορού (Τ3)

Προλακτίνη Ορού (έλεγχος για προλακτίνωμα)

Τεστοστερόνη ορού (έλεγχος υπογοναδισμού)

FSH (Θυλακιοτρόπος)

LH (Ωχρινοτρόπος)

Τ3, T4, TSH αίματος

Free T3

Tεστοστερόνη αίματος

Προλακτίνη αίματος

Θειϊκή DEA

FSH αίματος

LH αίματος

Oιστραδιόλη αίματος

Οιστρόνη (Ε1)

Οιστριόνη (Ε2)

Προγεστερόνη

ADH Αντιδιουρητική ορμόνη

IAA IgG Αντισώματα έναντι ινσουλίνης

ICA IgG Αντινησιδιακά αντισώματα

IA-2 Αυτοαντισώματα ΙΑ-2

Ins Ινσουλίνη

Λεπτίνη

PP Παγκρεατικό πεπτίδιο

C-peptide Πεπτίδιο C

Φρουκτοζαμίνη

Αρχή
 

Προσδιορισμός Καρκινικών δεικτων

Οι ανεβασμένες τιμές Νεοπλασματικών δεικτών δεν σημαίναι απαραιτήτως και διάγνωση Καρκίνου. Η χρησιμότητά τους έγκειται περισσότερο στην παρακολούθηση θεραπείας νεοπλασιών παρά στην διάγνωση.

AFP (a-Fetal-Protein) Aλφα Εμβρυϊκή Σφαιρίνη

CA 12-5: Ovarian Ca, Breast Ca

CA 15-3: Ovarian Ca , Breast Ca

CA 19-9: Δείκτης Peptic Ca

CA 50: Δείκτης Peptic Ca+Uterine Ca+Lung Ca

CA 72-4: Δείκτης Peptic Ca + Lung Ca.

GASTRIN (Γαστρίνη): Peptic Ca.

ΝSE: Neuron Specific Enolass: Δείκτης Lung Ca

PSA: Prostatic Serum Antigen (Δείκτης Ca προστάτη).

SCC: Squamous Cell Ca: (Lung Ca + Peptic Ca + Uterine Ca)

TPA: Δείκτης Ca ουροδόχου

CEA: Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο.

Αρχή
 

Ελεγχος Αιμόστασης

APC-R Παράγοντας V. LEIDEN (VFL)

D-Dimers (Δ-Διμερή)

Αναστολέας C1 Εστεράσης (C1 INH)

Αντιπηκτικό Λύκου (PPT -La)

A1-Αντιθρυψίνη (A1AT)

A2-μακροσφαιρίνη (α2 - Μ)

Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT ΙΙΙ)

Ινοδογώνο (Fibr)

Παράγοντας VIII (FVIII)

Παράγοντας Vïn Willebrand (vWF)

Πλασμινογόνο (PLG)

Ενεργός αναστολέας του πλασμινογόνου (PAI - 1)

Πρωτέινη C

Πρωτέινη S

Φιμπρονεκτίνη (Ινοσυνδετίνη)

Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης ενεργοποιημένος (APTT)

Προσδιορισμός INR

Αρχή
 

Εξετάσεις Μοριακής - Κυτταρογενετικής Βιολογίας

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τη διάγνωση και πρόληψη κληρονομικών νοσημάτων, σπάνιων γενετικών συνδρόμων και τον προσδιορισμό γενετικής προδιάθεσης σε πολυπαραγοντικά νοσήματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας

Ανίχνευση του ιού της Γρίππης Η1Ν1

Ανίχνευση και τυποποίηση του γονιδιώματος (DNA) του θηλωματώδους ιού HPV

Ιός απλού Έρπητα Ι,ΙΙ (HSV-Ι/ΙΙ)

Ιός Ανεμοβλογιάς (VZV)

Ιός Epstein -Barr (EBV)

Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)

Ερπητοϊός 6 (HHV6)

Ερπητοϊός 7 (HHV7

Ερπητοϊός 8 (HHV8)

Eντεροϊός (Enterovirus)

Ιός Ερυθράς (Rubella)

Παρβοϊός Β19 (PV Β19)

Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της Ηπατίτιδας Β (HBV DNA)

Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV RNA)

Προσδιορισμός γονοτύπου του ιού της Ηπατίτιδας C (Γονότυπος ΗCV)

Ιοί polyoma (Polyoma ΒΚ, JC, SV40)

Ιός influenza (Influenza A/B)

Ιός parainfluenza (Parainfluenza Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)

Μυκοβακτηρίδιο Φυματίωσης (M.tuberculosis)

Άτυπα Μυκοβακτηρίδια

Τοξόπλασμα (Toxoplasma gondii)

Μυκόπλασμα (Mycoplasma hominis)

Ουρεάπλασμα (Ureaplasma urealyticum)

Χλαμύδια

Χλαμύδιο Πνευμονίας (Chlamydia pneumoniae)

Βρουκέλα (Brucella)

Βακτήριο Λεγιονέλλας (Legionella pneumophila)

Βακτήριο Λιστέριας (Listeria monocytogenes)

Στρεπτόκοκκος Πνευμονίας (Streptococcus pneumoniae)

Μηνιγγιτιδόκοκκος (Neisseria meningitidis)

Yersinia enterocolitica

Aspergillus sp.


ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

Μετάλλαξη απολιποπρωτεΐνης Β (μετάλλαξη R3500Q)

Μετάλλαξη απολιποπρωτεΐνης E (τύποι Ε2/Ε3/Ε4)

Πολυμορφισμός γλυκοπρωτεΐνης GP1a (μετάλλαξη C807T)

Πολυμορφισμός γλυκοπρωτεΐνης GPIIIa (HPA-1 L33P)

Μετάλλαξη ενζύμου αγγειοτενσίνης (ACE, I/D)

Μετάλλαξη ινωδογόνου-β (μετάλλαξη -455 G>A)

Μετάλλαξη PAI-1 (αναστολέας ενεργ. πλασμινογόνου)

Μετάλλαξη παράγοντα VLeiden (arg506gln)

Mετάλλαξη παράγοντα V-R2 (μετάλλαξη R2 H1299A)

Mετάλλαξη προθρομβίνης (FactorII, G20210A)

Mετάλλαξη παράγοντα XIII (μετάλλαξη V34L)

Mετάλλαξη ομοκυστεΐνης MTHFR-1 (C677T)

Mετάλλαξη ομοκυστεΐ́νης MTHFR-2 (A1298C)


Μοριακός Ελέγχος Κληρονομικών Ασθενειών

Μοριακός έλεγχος Κυστικής Ίνωσης

Μοριακός έλεγχος α-Μεσογειακής Αναιμίας

Μοριακός έλεγχος β-Μεσογειακής και Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας

Μοριακός έλεγχος Αιμοχρωμάτωσης

Μοριακός έλεγχος μη Συνδρομικής Βαρηκοΐας

Μοριακός έλεγχος Αιμοροφιλίας

Μοριακός έλεγχος Αχονδροπλασίας

Μοριακός έλεγχος Εύθραυστου Χ

Σπάνια Γονιδιακά Νοσήματα

Αρχή