ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Για την αρτιότερη φροντίδα των ασθενών μας, δημιουργήσαμε ένα υπερσύγχρονο μικροβιολογικό εργαστήριο, εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, πλήρως μηχανογραφημένο ώστε να διενεργούμε τις πιο εξειδικευμένες εξετάσεις με αξιοπιστία και ταχύτητα.

 

Το Εργαστήριό μας

 

Το μικροβιολογικό εργαστήριο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από τους ιατρούς βιοπαθολόγους - μικροβιολόγους Κα. Υφαντή και Κο. Δενδρινό στην Καλλιθέα και λειτουργεί με σκοπό την παροχή υψηλών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών μας καθώς και την αξιοπιστία των αναλύσεών μας τηρούμε απαρέγκλιτα τα παρακάτω:

   Συνεχής επιμόρφωση του Επιστημονικού προσωπικού μας και συμμετοχή σε Ιατρικά συνέδρια.
   Καθημερινός ενδοεργαστηριακός έλεγχος ποιότητας για την ακρίβεια και την ορθότητητα των αποτελεσμάτων και των μεθόδων που ακολουθούνται.
   Πιστοποίηση απο εξωτερικούς οργανισμούς πιστοποίησης και πλήρης συμμόρφωση με τα υψηλότερα standard ποιότητας.
   Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού μας.

 

Ο εξοπλισμός μας

 

Το εργαστήριο μας είναι εξοπλισμένο με τους πλέον σύγχρονους αναλυτές και πλήρως μηχανογραφημένο, ώστε να εξασφαλίζουμε ταχύτητα στην επεξεργασία των δειγμάτων και την μέγιστη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.